7. Sınıf – Matematik – Soru Bankası

Image

Üçgen Akademi ailesi olarak yayınlarımızı yeni nesil eğitim anlayışına uygun olarak hazırladık.

Yayınlarımız, öğrencilerimize öncelikle bilgiyi kavratmayı, sonrasında bu bilgi ışığında muhakeme etme (uslamlama) çalışmasıyla konuyu öğretmeyi amaçlar.

Kitabımız, Türkçe dersinin tüm bilgilerini ve değerlerimizi yaşanmış olaylarla birleştirip öğrenmenizi sağlamaktadır. Bu yayınımızda da BİS (Bilgilendiren Sorular), KAS (Kazandıran Sorular), ÜS (Üniteyi Değerlendiren Sorular) ve DES (Deneme Sınavları) ile sınavlara aşama aşama eksiksiz hazırlanmanız hedeflenmiştir.

Kitabımızda kazanımlar eksiksiz işlenmiş, tüm kazanımları içeren sorulara yer verilmiştir.

Ne Var Ne Yok ?

BİS

Bilgilendiren Sorular

KAS

Kazandıran Sorular

ÜS

Üniteyi Değerlendiren Sorular

DES

Değerlendiren Sorular

NEDİR?

NEDİR?

Bir muhakeme etme (uslamlama) çalışmasıdır. Belli bir metotla ilerleyip sonuç çıkarmaktır.

NEYİ AMAÇLAR?

Bilginin hatırlanmasından değerlendirilmesine, yani muhakeme edilmesine kadar geçen süreçtir. Bilginin kavranıp uygulanarak analiz edilmesi sonucu oluşacak muhakeme etme becerisini kazandırmayı amaçlar. Uslamlama, tümdengelim ve tümevarım yöntemiyle yapılır. Uslamlama (muhakeme etme) akıl yürüterek sonuç çıkarmaktır. Descartes’e göre düşünceyi meydana getiren daha önceki bir düşüncedir. Kitaplarımız, bir bilgiyi meydana getiren daha önceki bir bilgidir mantığıyla oluşturulmuş sorulara dayanır. Ezbere dayanmadan, bu bilgi zinciriyle kesin sonuca ulaşılacak Yeni Nesil Soruları içerir.

BİS

Bilgilendiren Sorular

ile her seviyede bilgi düzeyinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

KAS

Kazandıran Sorular

ile bilginin analizi yapılarak sonuca ulaşılması amaçlanmıştır.

ÜS

Üniteyi Değerlendiren Sorular

ile ünitedeki kazanımların eksiksiz değer-lendirilmesi amaçlanmıştır.

DES

Değerlendiren Sorular

ile sınavın gerçek anlamda provasının yapılması amaçlanmıştır.